Współpraca z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN

Prof. Michał Nowicki - zdjęcie

Zapraszam do zapoznania się z poniższą ofertą współpracy (skierowaną wyłącznie do pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) przygotowaną przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Zacznijmy od tego, że dla postronnego obserwatora nazwa tego instytutu naukowego PAN jest myląca. Wskazywać ona może bowiem na profil naukowy, który jest niezwykle odległy dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tymczasem, Instytut Chemii Bioorganicznej (IChB) PAN jest jedną z najlepiej w Polsce wyposażonych placówek badawczych, oferującą współpracę naukową w obszarze kardiologii, onkologii, genetyki, współczesnych metod obrazowania w medycynie oraz farmacji.

Ale, po kolei.

Aż do końca 2023 roku IChB oferuje naszym pracownikom możliwość realizacji całkowicie bezpłatnych badań naukowych oraz prac B+R w następujących projektach.

1. Platforma do zbierania danych medycznych (dodajmy - jakichkolwiek danych medycznych) od chorych z jakimkolwiek rozpoznaniem chorób układu krążenia i/lub chorób nowotworowych (w tym - nowotworów łagodnych). Platforma ta, oparta o wykorzystanie super nowoczesnych komputerów oraz narzędzi sztucznej inteligencji, po zasileniu ww. danymi, daje możliwość poszukiwania i identyfikowania nowych zależności i związków przyczynowo-skutkowych, które do tej pory nie zostały odkryte. Jest to zatem możliwość wyniesienia na zupełnie nowy poziom prac badawczych prowadzonych w naszych klinikach kardiologicznych oraz jednostkach zajmujących się profilaktyką, diagnostyką, monitorowaniem i leczeniem chorych z rozpoznaniem nowotworów. Nie zapominajmy, że w działaniach tych mogą również uczestniczyć nasze jednostki teoretyczne.
2. Genomiczna Mapa Polski - to z kolei działanie, które daje unikalną możliwość odczytania całkowitych genomów chorych z rozpoznaniami, jak w punkcie powyżej. Uzupełnijmy, że to nie tylko możliwość odczytania sekwencji nukleotydów, ale również - w oparciu o zaawansowane narzędzia bioinformatyczne – identyfikacji być może nowych mutacji.
3. Analiza obrazów biomedycznych - co istotne - jakichkolwiek obrazów! To nie tylko radiologia, ale również histologia, patomorfologia, dermatologia, okulistyka i wszystkie te dziedziny, gdzie posługujemy się obrazem. Aparatura będąca w posiadaniu IChB zwyczajnie czeka na nakarmienie dokumentacją obrazową. A potencjalnych wzorców będzie już się doszukiwała sama.
4. EU-OpenScreen to natomiast oferta przygotowana dla naszych farmaceutów. W jej ramach mamy - również do końca 2023 roku - bezpłatny dostęp dla biblioteki związków chemicznych o potencjalnych właściwościach leczniczych. Nic, tylko szukać, badać i publikować.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o bezpośredni kontakt z p. dyr. IChB - prof. Markiem Figlerowiczem (m.figlerowicz@ibch.poznan.pl; marekf@ibch.poznan.pl).

Aktualności

OPUS 26 + LAP/ Weave, SONATA 19 -...

30/10/2023

Informujemy, że ustalono wewnętrzny termin UMP na składanie wniosków w konkursach OPUS 26 + LAP/ Weave i SONATA 19

Kursy z zarządzania danymi badawczymi...

23/10/2023

Repozytorium Otwartych Danych RepOD organizuje kursy z zarządzania danymi badawczymi dla naukowców, którzy na co dzień pracują z danymi badawczymi.

Repozytorium Otwartych Danych (RepOD)

23/10/2023

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z REPOZYTORIUM RepOD W ZAKRESIE GROMADZENIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH BADAWCZYCH.

The 2024 Spring Meeting of the...

08/12/2023

Pani dr hab. Małgorzata Kujawska, prof. UMP, jako współorganizatorka w sekcji "Materials for human well-being", zaprasza na wydarzenie The 2024 Spring Meeting of the European Materials Research Society

Konkurs na specjalistyczne stanowisko...

08/12/2023

Kierownik projektu nr 2021/42/E/NZ7/00246 pt. „Nowatorskie zastosowanie grafenu w przeciwdziałaniu prionowej propagacji α-synukleiny w chorobie Parkinsona”, dr hab. Małgorzata Kujawska, prof UMP, ogłasza konkurs na specjalistyczne stanowisko pomocnicze

Zamknięcie programu OA Elsevier 2023

05/12/2023

Zamknięcie programu OA Elsevier 2023

Zobacz więcej aktualności

Kontakt

Dział Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej
ul. Fredy 10
61-701 Poznań

Kierownik Działu
mgr Karolina Michalak
tel.: 61 854-60-54
e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl

Kierownik Sekcji
ds. Współpracy z Zagranicą

mgr Bożena Raducha
tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

Sekretariat Komisji Bioetycznej
ul. Bukowska 70
piętro I, pok. A204
mgr inż. Barbara Undrych
tel.: 61 854-62-51 lub 61 854-73-36
e-mail: bundrych@ump.edu.pl

» Więcej informacji kontaktowych

Twitter UMP

Twitter logo

Zobacz także