Usługi komercyjne

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu zrealizował do chwili obecnej ponad 200 umów w zakresie przeprowadzenia badań naukowych, analiz, ekspertyz, diagnostyki dla kontrahentów z kraju i z zagranicy. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze naukowej oraz zaawansowanej, unikalnej infrastrukturze aparaturowej UMP zapewnia wysoką jakość wykonanych usług badawczych. Uczelnia prowadzi działalność komercyjną, której odbiorcami są zewnętrzne jednostki naukowo-badawcze, podmioty lecznicze i podmioty komercyjne, przede wszystkim z branży medycznej, farmaceutycznej.

Zapraszamy do nawiązania współpracy komercyjnej z jednostkami UMP.