HR Excellence in Research

Logo

Z przyjemnością informujemy, że złożyliśmy do Komisji Europejskiej niezbędne dokumenty o nadanie naszej Uczelni wyróżnienia "HR Excellence in Research". Tym samym zobowiązaliśmy się do wdrożenia zasad Europejskiej Karta Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Bazą złożonych dokumentów była ocena obecnie panujących zasad dotyczących zatrudniania i rozwoju kariery naszych pracowników w oparciu o ankietę, którą w ubiegłym roku mogliście Państwo wypełnić w formie on-line. Tak zebrane informacje posłużyły do opracowania dokumentu, w którym wskazaliśmy nasze słabe i mocne strony oraz opisaliśmy w jaki sposób ulepszymy nasze procedury.

Liczymy bardzo na pozytywną ocenę naszego wniosku, ponieważ wyróżnienie naszej Uczelni przez Komisję Europejską nadaniem znaku "HR Excellence in Research" będzie potwierdzeniem, iż znajdujemy się w elitarnym gronie 87 polskich instytucji, które skutecznie wdrażają zasady Karty i Kodeksu.

Prosimy o mocne trzymanie kciuków!


Dokumenty:
» Wniosek o nadanie Uczelni wyróżnienia "HR Excellence in Research”
» Zarządzenie nr 73/2019 Rektora z dnia 7 października 2019 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu