Otwarte konkursy

KONKURSY KOMISJI EUROPEJSKIEJ
» ERC Starting Grant - 13.01.2022 r.
» Twinning (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03) - 18.01.2022 r.
» Development of new effective therapies for rare diseas-es (HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-04-two-stage) - 1.02.2022 r.
» Pre-clinical development of the next generation of immunotherapies for diseases or disorders with unmet medical needs (HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-02-two-stage) - 1.02.2022 r.
» Prevention of obesity throughout the life course (HORIZON-HLTH-2022-STAYHTLH-01-05-two-stage) - 1.02.2022 r.
» Vaccines 2.0 - developing the next generation of vaccines (HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-03-two-stage) - 1.02.2022 r.
» ERA Chairs (HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01) - 15.03.2022 r.
» Teaming for Excellence (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage) - 15.03.2022 r.
» ERC Consolidator Grant - 17.03.2022 r.
KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
» OPUS 22 - 15.12.2021 r.
» Polonez BIS - 15.12.2021 r.
» PRELUDIUM BIS 3 - 15.12.2021 r.
» SONATA 17 - 15.12.2021 r.
KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
» ARTIQ - rozwój sztucznej inteligencji w Polsce - 20.12.2021 r.
» Współpraca polsko-turecka (V konkurs) - 12.01.2022 r.
KONKURSY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI
» Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców - 31.12.2021
» Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej - nabór ciągły
» Projekty międzynarodowe współfinansowane - nabór ciągły
» Granty na granty - nabór ciągły
KONKURSY MINISTERSTWA ZDROWIA
» Aktualnie brak otwartych naborów
KONKURSY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
» Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - edycja 2021 - 20.12.2021 r.
» NAWA Partnerstwa Strategiczne - 13.01.2022 r.
» NAWA Preludium BIS - nabór ciągły (do 10.12.2024 r.)
KONKURSY AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH
» Aktualnie brak otwartych naborów
KONKURSY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
» Aktualnie brak otwartych naborów
KONKURSY POWER
» Aktualnie brak otwartych naborów
INNE KONKURSY KRAJOWE
» Akademicki Poznań - wykłady otwarte - 10.12.2021 r.
INNE KONKURSY ZAGRANICZNE
» Stypendia DAAD dla doktorantów i młodych naukowców - 31.12.2021 r.
» Program BioLAB 2022-23 - 1.02.2022 r.
» Wyłonienie nowej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji - 24.03.2022 r.
» Akcje COST w Horizon Europe - nabór ciągły
» EMBO - stypendia, granty aparaturowe, wsparcie mobilności - nabór ciągły
» Stypendia Fundacji Humboldta - nabór ciągły (komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, czerwcu i listopadzie)
NAGRODY
» Aktualnie brak otwartych naborów
ID.UMP
» Dofinansowanie publikacji artykułu - nabór ciągły