Otwarte konkursy

KONKURSY KOMISJI EUROPEJSKIEJ
» Brak aktualnych naborów
KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
» Miniatura 8 - nabór do 31.07.2024 r.
» Komponenty Badawcze Polskie Powroty NAWA 2023 - nabór ciągły
» IMPRESS-U - nabór wniosków w agencji wiodącej prowadzony jest w okresie od 02.08.2023 r. do 31.12.2025 r.
» Weave-UNISONO - nabór ciągły, zgodnie z terminami obowiązującymi w agencjach wiodących
» M-ERA.NET 3 Call 2024

Harmonogram konkursu:

⇒ Poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wspólny wniosek. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu M-ERA.NET Submission System.

1 etap: 14 maja 2024 r. (12:00 CEST) - termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals
Na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

2 etap: 20 listopada 2024 r. (12:00 CET) - termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals

⇒ Poziom krajowy (jednoetapowy)

Przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym. Wnioski krajowe składane są dopiero na etapie full proposal.

27 listopada 2024 (16:00 CET) - termin złożenia wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze.
KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
» Granty na granty - nabór ciągły
» Pełny harmonogram konkursów na 2024 rok
KONKURSY MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
» Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej - nabór ciągły
» Projekty międzynarodowe współfinansowane - nabór ciągły
» Granty na granty - nabór ciągły
KONKURSY MINISTERSTWA ZDROWIA
» Aktualne nabory
KONKURSY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
» NAWA Preludium BIS - nabór ciągły (do 10.12.2024 r.)
» NAWA Preludium BIS 2 - nabór ciągły (do 10.12.2025 r.)
KONKURSY AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH
» Brak aktualnych naborów
KONKURSY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
» Aktualności programowe
KONKURSY FERS - FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO
» Aktualne nabory
KONKURSY FENG - FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI
» Aktualne nabory
KONKURSY FEnIKS - FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO
» Aktualne nabory
INNE KONKURSY KRAJOWE
» Dofinansowanie wykładów otwartych wybitnych naukowców i specjalistów
INNE KONKURSY ZAGRANICZNE
» Akcje COST w Horizon Europe - nabór ciągły
» EMBO - stypendia, granty aparaturowe, wsparcie mobilności - nabór ciągły
» Stypendia Fundacji Humboldta - nabór ciągły (komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, czerwcu i listopadzie)
NAGRODY
» Nagrody Prezesa Rady Ministrów
» PAN Wydział V
» Nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich
ID.UMP
» ProScience - edycja VII - wniosek, formularz oceny indywidualnej
» Dodatek do wynagrodzenia za publikację artukułu - nabór ciągły
» Dofinansowanie publikacji artykułu - nabór ciągły
» Stypendium UMP