Otwarte konkursy

KONKURSY KOMISJI EUROPEJSKIEJ
» Brak aktualnych naborów
KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
» OPUS 26 + LAP/Weave - 15.12.2023 r.
» SONATA 19 - 15.12.2023 r.
» Opus 26 LAP/Weave - 15.12.2023 r.
» Impress-U - 31.12.2023 r.
KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
» Dostępność szkolnictwa wyższego - 18.01.2024 r.
» Granty na granty - nabór ciągły
KONKURSY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI
» Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej - nabór ciągły
» Projekty międzynarodowe współfinansowane - nabór ciągły
» Granty na granty - nabór ciągły
KONKURSY MINISTERSTWA ZDROWIA
» Aktualne nabory
KONKURSY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
» Partnerstwa Strategiczne - 31.01.2024 r.
» NAWA Preludium BIS - nabór ciągły (do 10.12.2024 r.)
» NAWA Preludium BIS 2 - nabór ciągły (do 10.12.2025 r.)
KONKURSY AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH
» Brak aktualnych naborów
KONKURSY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
» Brak aktualnych naborów
KONKURSY FERS - FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO
» Aktualne nabory
KONKURSY FENG - FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI
» Aktualne nabory
KONKURSY FEnIKS - FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO
» Aktualne nabory
INNE KONKURSY KRAJOWE
» Brak aktualnych naborów
INNE KONKURSY ZAGRANICZNE
» BioLAB - 01.02.2024 r.
» Akcje COST w Horizon Europe - nabór ciągły
» EMBO - stypendia, granty aparaturowe, wsparcie mobilności - nabór ciągły
» Stypendia Fundacji Humboldta - nabór ciągły (komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, czerwcu i listopadzie)
NAGRODY
» Brak aktualnych naborów
ID.UMP
» Dodatek do wynagrodzenia - nabór ciągły
» Dofinansowanie publikacji artykułu - nabór ciągły
» Stypendium UMP