Otwarte konkursy

KONKURSY KOMISJI EUROPEJSKIEJ
» Akademie Nauczycielskie (Erasmus Plus) - 7.09.2022 r.
» Partnerstwo na rzecz doskonałości (Erasmus Plus) - 7.09.2022 r.
» Stypendia podoktoranckie MSCA - 14.09.2022 r.
» Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw (Erasmus Plus) - 15.09.2022 r.
» Sojusze na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności (Erasmus Plus) - 15.09.2022 r.
» Partnerstwo na rzecz współpracy (Erasmus Plus) - 4.10.2022 r.
KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
» OPUS 23 - 8.06.2022 r.
» Preludium 21 - 8.06.2022 r.
» Polonez BIS 2 - 8.06.2022 r.
» Miniatura 6 - nabór ciągły (do 31.07.2022 r.)
» Specjalny program Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z Ukrainy - nabór ciągły (do wyczerpania środków)
» Спеціальна програма Національного наукового центру для вчених з України - Набір заявок розпочався 28 березня. Заявки розглядаються з тижневими інтервалами
KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
 » Lider XIII - 30.06.2022 r.
» Eureka Danube Call 2022 - 30.06.2022 r.
» InnoGLOBO - 30.09.2022 r.
KONKURSY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI
» Doktorat wdrożeniowy - edycja VI - 31.05.2022 r.
» Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej - nabór ciągły
» Projekty międzynarodowe współfinansowane - nabór ciągły
» Granty na granty - nabór ciągły
KONKURSY MINISTERSTWA ZDROWIA
» Aktualnie brak otwartych naborów
KONKURSY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
» Profesura NAWA - 23.05.2022 r.
» Wspólne projekty badawcze między Polską a Francją - 30.06.2022 r.
» Wspólne projekty badawcze między Polską a Republiką Federalną Niemiec - 30.06.2022 r.
» Medyk NAWA - 30.06.2022 r.
» NAWA Preludium BIS - nabór ciągły (do 10.12.2024 r.)
» NAWA Preludium BIS 2 - nabór ciągły (do 10.12.2025 r.)
KONKURSY AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH
» Konkurs na opracowywanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych, produkcji substancji aktywnych leków dopuszczonych do obrotu i leków biopodobnych - zapowiedź konkursu
KONKURSY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
» Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej - II edycja - 30.09.2022 r.
KONKURSY POWER
» Aktualnie brak otwartych naborów
INNE KONKURSY KRAJOWE
» Wirtualne Instytuty Badawcze - 30.09.2022 r.
INNE KONKURSY ZAGRANICZNE
» Fulbright Senior Award - 27.05.2022 r.
» Fulbright Junior Research Award - 27.05.2022 r.
» Akcje COST w Horizon Europe - nabór ciągły
» EMBO - stypendia, granty aparaturowe, wsparcie mobilności - nabór ciągły
» Stypendia Fundacji Humboldta - nabór ciągły (komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, czerwcu i listopadzie)
NAGRODY
» Nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich - 6.06.2022 r.
ID.UMP
» Dodatek do wynagrodzenia - nabór ciągły
» Dofinansowanie publikacji artykułu - nabór ciągły
» Stypendium UMP