Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Belka

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Poznaniu (UCWBK) realizuje badania kliniczne w oparciu o własne ambulatorium oraz o bazę kliniczną pięciu szpitali klinicznych, z dostępem do szerokiej puli pacjentów.

Realizujemy badania od fazy I do badań porejestrowych fazy IV.

Nasi badacze mają doświadczenie w następujących obszarach terapeutycznych: onkologia, hematologia, chemioterapia, ginekologia, pulmonologia, kardiologia, kardiochirurgia, nadciśnienie  tętnicze, choroby metaboliczne, reumatologia, neurologia, neonatologia, pediatria, ortopedia, okulistyka, gastrologia, diabetologia, endokrynologia, chirurgia naczyń, transplantologia, dermatologia.

Utworzenie oraz działalność UCWBK w Poznaniu zostało dofinansowane przez Agencję Badań Medycznych w ramach projektu "Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (UCWBK) - strategia rozwoju badań klinicznych, w tym kompleksowa obsługa niekomercyjnych badań klinicznych, w północno-zachodniej Polsce” (nr umowy 2020/ABM/03/00012-00).

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badan Klinicznych działające w ramach Uniwersytetu Medycznego im. karola Marcinkowskiego w Poznaniu  jest członkiem Polskiej Sieci Badań Klinicznych (PSBK).

Dane kontaktowe:
Joanna Wieczorek-Powiertowska

tel. 61 854 75 41
e-mail: joannawieczorek.powiertowska@ump.edu.pl; ucwbk@ump.edu.pl

Małgorzata Mrowińska

tel. 61 854 75 48

Inga Wałaszkowska

tel. 61 854 75 45

Izabela Waloszczyk
e-mail: iwaloszczyk@ump.edu.pl
tel. 61 854 60 53