< Cofnij

Kolejna edycja programu ProScience – rozstrzygnięta

Kolejna edycja programu ProScience – rozstrzygnięta

 

W dniu 11 maja 2022 r. rozstrzygnięta została piąta edycja konkursu ProScience.
Złożonych zostało 17 wniosków na łączną kwotę prawie 3,6 mln zł.

 

Tegoroczni beneficjenci konkursu to

 

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej - system dynamicznej elektromiografii

Katedra i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry - wyposażenie pracowni biotechnologii roślin

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej    Detektor wielokątowego rozpraszania światła (MALS)

Konsorcjum – Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Katedra i Zakład Farmakologii, Katedra i Zakład Kosmetologii Praktycznej i Profilaktyki Chorób Skóry, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej - platforma pomiarowa FT/IR do śledzenia w czasie rzeczywistym i obrazowania zmian składu funkcjonalnych mieszanin substancji oddziaływujących na siebie lub materiałów ulegających modyfikacjom pod wpływem kombinacji czynników MW/US/UV

Konsorcjum - Zakład Immunobiologii, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - skaner mikroskopowy GRUNDIUM OCUS®40

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna - kamera szerokokątna ZEISS CLARUS 500