< Cofnij

KONKURS ABM/2024/02 – NABÓR WEWNĘTRZNY

Szanowni Państwo,

Agencja Badań Medycznych ogłosiła „Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze w obszarze onkologii” -  zapraszamy do aplikowania w Konkursie.

Link do Konkursu:

https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/2475,Konkurs-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-i-eksperymenty-badawcze-w-obszarze-on.html

 

W związku z ogłoszonymi warunkami Konkursu:

Wnioskodawca, rozumiany jako Wnioskodawca jednopodmiotowy lub Lider Konsorcjum, może aplikować w Konkursie w ramach maksymalnie trzech Wniosków i jednocześnie aplikować w roli Konsorcjanta w nie więcej niż trzech Wnioskach, przy czym każdy z tych Wniosków musi dotyczyć innego produktu leczniczego/procedury medycznej. Jeden podmiot może aplikować maksymalnie w sześciu Wnioskach z zachowaniem reguł wskazanych powyżej. (Regulamin Konkursu – pkt 2.5 „Podmioty uprawnione do składania Wniosków)

- została wprowadzona procedura naboru wewnętrznego wniosków, które zostaną złożone przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w procedurze aplikacyjnej ABM.

Prosimy o wypełnienie FORMULARZA (plik w formacie ms excel) oraz przesłanie go drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2024 roku, do Działu Nauki, na wskazany adres:

pkobelska@ump.edu.pl

oraz do wiadomości Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych – na adres:

ucwbk@ump.edu.pl

W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr telefonu: 061 854 61 04

Wyniki naboru wewnętrznego zostaną ogłoszone w dniu 09.09.2024 roku – otrzymacie Państwo informację zwrotną.

Z poważaniem,

Dział Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej