< Cofnij

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik projektu pt. „Badania niekodujących regulatorowych wariantów liczby kopii, jako przyczyny wrodzonych wad kończyn u ludzi” ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta. Głównym celem projektu jest identyfikacja nowych mutacji regulatorowych w materiale genetycznym pacjentów z obustronnymi wrodzonymi wadami kończyn, badanych z wykorzystaniem metody mikromacierzy CGH, a następnie udokumentowanie patogenności wybranych wariantów w analizach funkcjonalnych.

 

Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat:

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres: jamsheer@ump.edu.pl lub jamsheer@wp.pl (preferowany) z adnotacją „Konkurs UMP” w tytule maila, w formie załącznika PDF. Termin składania ofert mija 04.01.2022r.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 7 stycznia 2022 r.

 

Forma zatrudnienia – stypendium doktoranckie.

Pozycja dostępna od lutego 2022 na okres 10 miesięcy. Łączne stypendium brutto brutto na ww. okres wynosi 30 000 zł.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem projektu NCN, który może udzielić dodatkowych informacji:

Dr hab. n. med. Aleksander Jamsheer, prof. UMP

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Rokietnicka 8

60-806 Poznań

Telefon: +48501760675

Email: jamsheer@ump.edu.pl lub jamsheer@wp.pl (preferowany)