< Cofnij

OPUS 26 + LAP/ Weave, SONATA 19 - wewnętrzny termin UMP na składanie wniosków

 

Uprzejmie przypominamy, że na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajdują się informacje dotyczące naboru wniosków w konkursach OPUS 26 + LAP/ Weave i SONATA 19.

W systemie OSF są już dostępne formularze wniosków dla ww. konkursów.

Szczegóły dotyczące dokumentacji konkursowej można znaleźć klikając w poniższe linki:

OPUS 26 + LAP/ Weave: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus26

SONATA 19: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata19

 

Dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku znajdują się w tym miejscu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ze szkolenia NCN dla wnioskodawców, które odbyło się 04.04.2022 r.

 

Termin wysłania wniosków do NCN za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF upływa 15.12.2023r. o godz. 16:00. 

Termin wewnętrzny UMP na przyjmowanie dokumentów do podpisu p. prof. dr hab. Michała Nowickiego – Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą został wyznaczony na dzień 11.12.2023r. 

Złożenie wniosku w Dziale Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej po 11.12.2023 r. może skutkować niezłożeniem wniosku w NCN przez UMP.

 

Procedura składania wniosków w Dziale Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej:

 1. Kierownik projektu kontaktuje się mailowo/telefonicznie z pracownikiem Działu Nauki (dane poniżej) i informuje o przygotowaniach do złożenia wniosku w wybranych przez siebie konkursie.
 2. Kierownik projektu dodaje w OSF pracownika Działu Nauki jako redaktora pomocniczego (loginy pracowników Działu Nauki poniżej).
 3. Kierownik projektu informuje mailowo pracownika Działu Nauki o ukończeniu prac nad wnioskiem.
 4. Pracownik Działu Nauki, jako redaktor pomocniczy w OSF, weryfikuje wniosek pod względem formalnym, uzupełnia brakujące dane, koryguje błędne dane formalne, sprawdza kosztorys i przekazuje mailowo ewentualne uwagi do wniosku.
 5. Po ustaleniu ostatecznej wersji wniosku, pracownik Działu Nauki informuje Kierownika projektu o możliwości zablokowania wniosku w OSF i konieczności przysłania pliku pn. "Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika Jednostki" na adres mailowy pracownika Działu Nauki.
 6. Pracownik Działu Nauki przekazuje ww. potwierdzenie do podpisu elektronicznego Panu prof. dr hab. Michałowi Nowickiemu, Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 7. Po otrzymaniu potwierdzenia podpisanego elektronicznie przez Pana prof. dr hab. Michała Nowickiego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, pracownik Działu Nauki przesyła je do Kierownika projektu.
 8. Kierownik Projektu załącza w OSF:
  • potwierdzenie podpisane elektronicznie przez Pana prof. dr hab. Michała Nowickiego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą;
  • potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika Projektu podpisane przez siebie elektronicznie lub odręcznie (skan);
  • pełnomocnictwo dla Pana prof. dr hab. Michała Nowickiego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (skan) otrzymane od pracownika Działu Nauki.
 1. Kierownik projektu wysyła wniosek do NCN przez OSF.

 

Pracownicy Działu Nauki są do Państwa dyspozycji na każdym etapie przygotowywania wniosku. Zachęcamy do kontaktów mailowych/telefonicznych.

 

Wsparciem administracyjnym zajmują się:

 

Wydział Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

mgr Aleksandra Lewandowska
e-mail: a.lewandowska@ump.edu.pl
tel.: 61 854 60 33
login w OSF: a.lewandowska@ump.edu.pl (zarejestrowany użytkownik OSF)

 

Wydział Lekarski, Wydział Nauk o Zdrowiu

mgr Marta Krueger
e-mail: mkrueger@ump.edu.pl
tel.: 61 854 60 41
login w OSF: mkrueger (zarejestrowany użytkownik OSF)