Komercjalizacja nauki

Regulamin zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Przydatne linki:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-18750400/dz-2-roz-6

https://uprp.gov.pl/pl

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/import/other/raport_komercjalizacja_badan_2016.pdf

https://www.ncbr.gov.pl/potrzebuje-wiedzy-firma/informacje/szczegoly/news/czy-know-how-moze-podlegac-komercjalizacji-51553/

Efektywna komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych