Oferty współpracy naukowej

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w ramach współpracy naukowej realizuje ponad 100 umów z jednostkami naukowo-badawczymi z kraju i z zagranicy. W ramach podpisanych umów przygotowuje wspólne projekty naukowe, aplikuje o dofinansowanie przedsięwzięć badawczych i  przystępuje w ramach konsorcjów naukowych do międzynarodowych programów. Dzięki wysoko wyspecjalizowanej kadrze oraz zaawansowanej, unikalnej infrastrukturze UMP prowadzi prace badawcze dla zewnętrznych jednostek naukowych i podmiotów.

Zapraszamy do nawiązania współpracy naukowej z jednostkami UMP.