Ofiaruj swoje ciało nauce

Mortui vivos docent (Umarli uczą żywych) to łaciński zwrot wyryty nad drzwiami laboratoriów anatomicznych na całym świecie. Może zbyt dosadnie, ale słowa te podkreślają wartość ludzkiego materiału i jego niezbędność do dalszej edukacji i prowadzenia badań naukowych, w tym na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Żyjemy w wieku dynamicznie rozwijających się nauk medycznych. Nasza wiedza z dnia na dzień rośnie i pozwala w znacznej mierze poprawić jakość życia wszystkich ludzi.

W dzisiejszych czasach, w których marzenia medyczne stają się faktem, potrzebne jest więcej materiału anatomicznego, aby nadążyć za stale rosnącymi oczekiwaniami naukowo-dydaktycznymi. Zawiłości budowy trójwymiarowej ludzkiego ciała nie mogą być całkowicie odzwierciedlone w podręcznikach, na slajdach, przez komputery czy użycie plastikowych modeli anatomicznych. Jedynym materiałem do dogłębnej analizy naukowo-dydaktycznej ludzi jest ich własne ciało.

Program prowadzony przez nasz Zakład ma na celu dostarczenie studentom i badaczom materiału anatomicznego dla stale rosnących potrzeb dydaktycznych i naukowych.

Hojność ofiarodawców swojego ciała w sposób niemierzalny przyczynia się do poprawy jakości naszego życia. Ci, którzy ofiarują swoje ciała dla nauki, oddając swój martwy pierwiastek zapewniają zdrowie i lepsze życie przyszłych pokoleń. Swoją pożytecznością sięgają daleko poza grób.

Dziękujemy za rozważenie przekazania własnego ciała, jako ważnego daru dla nauk medycznych. Mamy nadzieję, że informacja na naszej stronie pomoże Panu/Pani w podjęciu decyzji.

Z wyrazami szacunku

Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej
Dr hab. n. med. Agnieszka Przystańska


Dokumenty:
» Program Świadomej Donacji
» Oświadczenie Woli
» Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
» Rezygnacja z programu

Podpisane dokumenty należy wysłać na adres Zakładu Anatomii Prawidłowej:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Zakład Anatomii Prawidłowej
Collegium Anatomicum
ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań

Zakład Anatomii Prawidłowej
Collegium Anatomicum
ul. Święcickiego 6
60-781 Poznań
tel.: 61 854-65-64
e-mail: aprzyst@ump.edu.pl