Otwarte konkursy

KONKURSY KOMISJI EUROPEJSKIEJ
» Poprawa profilaktyki pierwotnej w chorobach nowotworowych (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-01) - 7.09.2022 r.
» Wzmocnienie potencjału badawczego w ramach Kompleksowych Infrastruktur Onkologicznych (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-02) - 7.09.2022 r.
» Niekomercyjne badania kliniczne w celu optymalizacji terapii chorych z nowotworami opornymi na leczenie (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-03) - 7.09.2022 r.
» Europejskie Centrum Cyfrowego Pacjenta Onkologicznego (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-04) - 7.09.2022 r.
» Utworzenie krajowych centrów misji onkologicznych i stworzenie sieci wspierającej Misję ds. Walki z Rakiem (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-05) - 7.09.2022 r.
» Akademie Nauczycielskie (Erasmus Plus) - 7.09.2022 r.
» Partnerstwo na rzecz doskonałości (Erasmus Plus) - 7.09.2022 r.
» Stypendia podoktoranckie MSCA - 14.09.2022 r.
» Opieka zdrowotna w niewydolności serca - przetarg na usługi - 15.09.2022 r.
» Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw (Erasmus Plus) - 15.09.2022 r.
» Sojusze na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności (Erasmus Plus) - 15.09.2022 r.
» Partnerstwo na rzecz współpracy (Erasmus Plus) - 4.10.2022 r.
KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
» Miniatura 6 - nabór ciągły (do 31.07.2022 r.)
» Sonata BIS 12 - 15.09.2022 r.
» Maestro 14 - 15.09.2022 r.
» Specjalny program Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z Ukrainy - nabór ciągły (do wyczerpania środków)
» Спеціальна програма Національного наукового центру для вчених з України - Набір заявок розпочався 28 березня. Заявки розглядаються з тижневими інтервалами
KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
» INFOSTRATEG - IV konkurs - 18.08.2022 r.
» GOSPOSTRATEG - IX konkurs - 20.09.2022 r.
» NUTRITECH - I konkurs - 30.09.2022 r.
» InnoGLOBO - 30.09.2022 r.
KONKURSY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI
» Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej - nabór ciągły
» Projekty międzynarodowe współfinansowane - nabór ciągły
» Granty na granty - nabór ciągły
KONKURSY MINISTERSTWA ZDROWIA
» Aktualnie brak otwartych naborów
KONKURSY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
» NAWA Preludium BIS - nabór ciągły (do 10.12.2024 r.)
» NAWA Preludium BIS 2 - nabór ciągły (do 10.12.2025 r.)
KONKURSY AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH
» Konkurs na opracowywanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych, produkcji substancji aktywnych leków dopuszczonych do obrotu i leków biopodobnych - 31.08.2022 r.
» Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze - badania typu head to head - zapowiedź konkursu
» Konkurs na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych - zapowiedź konkursu
KONKURSY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
» Monografie - 5.09.2022 r.
» Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej - II edycja - 30.09.2022 r.
KONKURSY POWER
» Aktualnie brak otwartych naborów
INNE KONKURSY KRAJOWE
» Wirtualne Instytuty Badawcze - 30.09.2022 r.
INNE KONKURSY ZAGRANICZNE
» Akcje COST w Horizon Europe - nabór ciągły
» EMBO - stypendia, granty aparaturowe, wsparcie mobilności - nabór ciągły
» Stypendia Fundacji Humboldta - nabór ciągły (komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, czerwcu i listopadzie)
NAGRODY
» Nagroda Naukowa Samorządu Województwa Wielkopolskiego - 15.09.2022 r.
ID.UMP
» Dodatek do wynagrodzenia - nabór ciągły
» Dofinansowanie publikacji artykułu - nabór ciągły
» Stypendium UMP