Otwarte konkursy

KONKURSY KOMISJI EUROPEJSKIEJ
» Aktualnie brak otwartych naborów
KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
» Specjalny program Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z Ukrainy - nabór ciągły (do wyczerpania środków)
» Спеціальна програма Національного наукового центру для вчених з України - Набір заявок розпочався 28 березня. Заявки розглядаються з тижневими інтервалами
KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
» ERA4Health - CARDINNOV - 07.02.2023 r.
» Lider - edycja XIV - 08.05.2023 r.
» Granty na granty - nabór ciągły
KONKURSY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI
» Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej - nabór ciągły
» Projekty międzynarodowe współfinansowane - nabór ciągły
» Granty na granty - nabór ciągły
KONKURSY MINISTERSTWA ZDROWIA
» Aktualnie brak otwartych naborów
KONKURSY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
» NAWA Preludium BIS - nabór ciągły (do 10.12.2024 r.)
» NAWA Preludium BIS 2 - nabór ciągły (do 10.12.2025 r.)
KONKURSY AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH
» Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych - 23.02.2023 r.
KONKURSY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
» Aktualnie brak otwartych naborów
KONKURSY POWER
» Aktualnie brak otwartych naborów
INNE KONKURSY KRAJOWE
» BioLAB - staże dla studentów w USA - 01.02.2023 r.
» Fulbright Specialist Program - 08.03.2023 r.
INNE KONKURSY ZAGRANICZNE
» EU4Health - 21.02.2023 r.
» HEI Initiative - 28.02.2023 r.
» Akcje COST w Horizon Europe - nabór ciągły
» EMBO - stypendia, granty aparaturowe, wsparcie mobilności - nabór ciągły
» Stypendia Fundacji Humboldta - nabór ciągły (komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, czerwcu i listopadzie)
NAGRODY
» Nagroda im. Artura Rojszczaka - 31.01.2023 r.
ID.UMP
» Dodatek do wynagrodzenia - nabór ciągły
» Dofinansowanie publikacji artykułu - nabór ciągły
» Stypendium UMP