Otwarte konkursy

KONKURSY KOMISJI EUROPEJSKIEJ
» Akcja kluczowa 2: Partnerstwa na rzecz doskonałości - 08.06.2023 r.
» Stypendia podoktoranckie (MSCA) - 13.09.2023 r.
KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
» Opus 25 - 15.06.2023 r.
» Preludium 22 - 15.06.2023 r.
» Miniatura 7 - 31.07.2023 r.
KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
» INFOSTRATEG (edycja VI) - 09.06.2023 r.
» III Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO - 30.09.2023 r.
» Granty na granty - nabór ciągły
KONKURSY MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI
» Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej - nabór ciągły
» Projekty międzynarodowe współfinansowane - nabór ciągły
» Granty na granty - nabór ciągły
KONKURSY MINISTERSTWA ZDROWIA
» Aktualne nabory
KONKURSY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ
» Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Austrią - 27.06.2023 r.
» Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami - 30.06.2023 r.
» Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją  - 17.07.2023 r.
» NAWA Preludium BIS - nabór ciągły (do 10.12.2024 r.)
» NAWA Preludium BIS 2 - nabór ciągły (do 10.12.2025 r.)
KONKURSY AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH
» Konkurs otwarty na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości - zapowiedź konkursu
KONKURSY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
» Aktualnie brak otwartych naborów
KONKURSY FERS - FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO
» Aktualne nabory
KONKURSY FENG - FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI
» Aktualne nabory
KONKURSY FEnIKS - FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO
» Aktualne nabory
INNE KONKURSY KRAJOWE
» Stypendia Fundacji Nutricia - 30.06.2023 r.
INNE KONKURSY ZAGRANICZNE
» Fulbright Senior Award 2024-25 - 16.06.2023 r.
» Akcje COST w Horizon Europe - nabór ciągły
» EMBO - stypendia, granty aparaturowe, wsparcie mobilności - nabór ciągły
» Stypendia Fundacji Humboldta - nabór ciągły (komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, czerwcu i listopadzie)
NAGRODY
» Nagrody Naukowe Polityki (edycja 23) - 14.06.2023 r.
» Nagroda Naukowa Samorządu Województwa - 15.09.2023 r.
ID.UMP
» Dodatek do wynagrodzenia - nabór ciągły
» Dofinansowanie publikacji artykułu - nabór ciągły
» Stypendium UMP