Projekty międzynarodowe

 

ERASMUS+

Inauguracja nowego projektu Erasmus+ w zakresie edukacji w prewencji

(numer projektu 101083108)

Pracownicy Katedry Pielęgniarstwa oraz Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Wydziału Nauk o Zdrowiu przystapili do realizacji międzynarodowego projektu InfPrev4frica: Capacitating Sub-Saharian African HEI’s to educate Nursing Students for Sustainable and Innovative Infection Prevention and Control Practices.

Celem projektu InfPrev4frica jest wzmocnienie i poszerzenie metod nauczania studentów pielęgniarstwa w obszarze prewencji i kontroli zakażeń szpitalnych w uczelniach wyższych Afryki Subsaharyjskiej.

Projekt realizowany jest we współpracy z dwoma uczelniami z Portugalii: Escola Superior de Enfermagem de Lizboa i Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, dwoma uczelniami z Tanzanii: Catholic University of Health and Allied Sciences - Bugando i Kilimanjaro Christian Medical University College oraz dwoma uczelniami z Madagaskaru: Les Infos de l’Universite d’Antananarivo i Universite de Mahajanga.

Uzyskał finansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ i potrwa 3 lata.

Koordynatorem całego projektu jest prof. Maria Rosario Pinto z  Escola Superior de Enfermagem de Lizboa, natomiast naszego zespołu dr hab. Ewelina Chawłowska (Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej) a współkoordynatorem  dr hab. Grażyna Bączyk (Katedra Pielęgniarstwa, Zakład Praktyki Pielęgniarskiej). Ponadto, w  projekcie ze strony UMP z Katedry Pielęgniarstwa uczestniczą: prof dr hab. Krystyna Jaracz, dr Edyta Cudak, dr Bożena Nowaczyk, dr Ewelina Wasielewska; z Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej: dr hab. Dorota Talarska, dr Marlena Szewczyczak, dr Barbara Czech-Szczapa oraz mgr Bożena Raducha z Sekcji Współpracy Międzynarodowej.

Nasz zespół jest odpowiedzialny za rozpowszechnianie osiągnięć i postępów projektu w trakcie jego trwania poprzez  stronę internetową projektu oraz redagowanie E-booka InfPrev4frica zawierającego scenariusze zajęć uwzgledniających metodę symulacji medycznej.

Profil FB projektu: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094682962467

strona internetowa projektu: www.InfPrev4frica.eu

 

REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE

  Partner w projekcie  finansowanym przez Diary Goat Co-operative (N.Z) Limited
  Nowa Zelandia

  Tytuł: Effects of infant feeding with goat milk formula or cow milk formula on atopic
  dermatitis (the GIraFFE Study)

  Czas trwania: 23.11.2020 -  3.04.2028
  Budżet: 602 500EUR

  Prof. Jarosław Walkowiak, klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
  tel: 61 849 14 32, email: jwalkowiak@ump.edu.pl

 

  Partner w projekcie koordynowanym przez Columbia University (USA) w ramach
  funduszy National Health Institute (NIH-USA) 

  Tytuł: Genetics of Human renal hypodysplasia

  Czas trwania: 18.08.2020 -  31.05.2021
  Budżet: 35 200 USD

  Prof. Anna Materna-Kiryluk, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
  tel: 61 854-76-14, email: akiryluk@ump.edu.pl

 

REALIZOWANE PROJEKTY W RAMACH PROGRAMÓW BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ
Koordynator projektu ORBIS (Horyzont 2020-MSCA-RISE-2017; MSCA-RISE – Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Tytuł: Open Research Biopharmaceutical Internships Support (ORBIS)
Numer projektu: 778051
Czas trwania: 01.03.2018–28.02.2022
Budżet projektu: 2 268 000€

Uczestnicy projektu:

  • Joint Stock Company Farmak (Ukraina)
  • Trinity College Dublin (Irlandia)
  • Instytut Farmaceutyczny (Polska)
  • Physiolution GmbH (Niemcy)
  • Applied Process Company Ltd (Irlandia)
  • University of Helsinki (Finlandia)
  • Zentiva, k.s. (Czechy)

Organizacje partnerskie:

  • Rutgers University, The State University of New Jersey (Stany Zjednoczone)

Koordynator projektu: Prof. dr hab. Janina LULEK, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
tel: +48 61 854 66 55, e-mail: jlulek@ump.edu.pl

Partner w projekcie ALBINO (Horyzont 2020 PHC-2014-2015/H2020-PHC-2015-two-stage)

 

Tytuł: Effect of ALlopurinol in addition to hypothermia for hypoxic-ischemic Brain Injury on

Neurocognitive Outcome

 

Czas trwania: 01.01.2016 -  31.12.2020

Budżet projektu: 158 949,75€

 

Prof. UM dr hab. Jan Mazela, Klinika Zakażeń Noworodków

tel: 61 841-94-09, email: jmazela@ump.edu.pl

 

Partner w projekcie MDOT (814654 — MDOT — H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020/H2020-NMBP-HUBS-2018)

Tytuł: Medical Device Obligations Taskforce

Czas trwania: 01.01.2019 -  31.12.2023

Budżet projektu: 896 921,25€

Prof. UM dr hab. Jan Mazela, Klinika Zakażeń Noworodków
tel: 61 841-94-09, email: jmazela@ump.edu.pl

Koordynator projektu SHIP -  finansowanego przez Bank Światowy “Social Health Insurance" we współpracy z Ministerstwem Opieki Zdrowotnej Republiki Kazachstanu

Tytuł: " Strategic partnership for modernization of academic programs including the “Oncology: oncological laboratory diagnostics” and ”Clinical pharmacology” disciplines”

numer projektu: SHIPS-2.3 / CS-02

Czas trwania: 1.06.2019-31.03.2021

Budżet projektu: 1 071 000USD

Uczestnicy projektu:

  • Uniwersytet Medyczny im. Morata Ospanowa w Aktobe, Kazachstan

Team-Leader: Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
tel. 61 849 14 32, email: jwalkowiak@ump.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Morata Ospanowa w Aktobe

Dr hab Marzena Dworacka, Prof. UM
tel. 61 854 72 49, e-mail: mdworac@ump.edu.pl

Partner w projekcie E-LARYNG (ERASMUS+ KA203) 

Tytuł: Europejski e‑podręcznik chirurgii krtani - e‑uniwersytet medyczny oparty na transmisjach wideo z zabiegów e‑Laryng

numer projektu: 2019-1-PL01-KA203-065814

Czas trwania: 1.09.2019-31.08.2022

Budżet projektu: 73 801,33€

Prof. dr hab Małgorzata Wierzbicka, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

tel. 61 869 13 87, e-mail: mwierzbicka@ump.edu.pl

Partner w projekcie EUROlinkCAT  (733001 — EUROlinkCAT — H2020-SC1-2016-2017/H2020-SC1-2016-RTD)

Tytuł: Establishing a linked European Cohort of Children with Congenital Anomalies.

Czas trwania: 01.01.2017 -  31.12.2021

Budżet projektu: 39 620,00 €

Prof. UM dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

tel:+46 601561407, email: alatos@ump.edu.pl

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Partner w projekcie typu: ERA-NET on Transational Cancer Research TRANSCAN

Tytuł: Randomizowane badanie fazy II dla trzeciorzędowego zapobiegania rakom płaskonabłonkowym głowy i szyi z wykorzystaniem interwencji dietetycznych.

Czas trwania: 01.11.2015- 31.10.2019

Budżet projektu: 648 637PLN

Prof. dr hab. Wojciech Golusiński, Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej
tel.: 61 885-09-29, e-mail: wgolus@ump.edu.pl

Partner w projekcie SHIPS (Horyzont 2020 PHC-2014-2015/H2020-PHC-2014-two-stage)

Tytuł: Screening to improve Health in very preterm infants in Europe.

Numer projektu: 633724

Czas trwania: 01.04.2015 – 31.03.2018

Budżet projektu: 113 375€

Prof. dr hab. Janusz Gadzinowski, Katedra i Klinika Neonatologii
tel.: 61 659-92-70,  e-mail: jgadzin@gpsk.am.poznan.pl

Partner w projekcie ENRICHME (Horyzont 2020 PHC-19-2014)

Tytuł: Enabling Robot and assisted living environment for independent care and health monitoring of the elderly.

Numer projektu: 643691

Czas trwania: 01.04.2015 – 28.02.2018

Budżet projektu: 252 812€

Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
tel.: 61 873 83 03, e-mail: kwt@tobis.pl