Rada Nauki Uczelni

Skład osobowy Rada Nauki Uczelni:

» prof. dr hab. Michał Nowicki - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - przewodniczący
» prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek - Kanclerz Nauk Farmaceutycznych
» prof. dr hab. Marek Ruchała - Kanclerz Nauk Medycznych
» prof. dr hab. Jarosław Walkowiak - Kanclerz Nauk o Zdrowiu
» prof. dr hab. Przemysław Guzik
» prof. dr hab. Bartosz Kempisty
» prof. dr hab. Jan Matysiak
» dr hab. Edyta Mądry
» prof. dr hab. Bartłomiej Perek
» prof. dr hab. Błażej Rubiś

Dokumenty:

» Regulamin Rady Nauki Uczelni