Statystyka w badaniach naukowych

Z przyjemnością informujemy, że w dyspozycji pracowników i studentów naszej Uczelni dostępne są obecnie cztery programy statystycznej analizy danych. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami o tych produktach oraz do korzystania z nich w pracy naukowej.

Planujemy przygotowanie do Państwa dyspozycji krótkich filmów instruktarzowych ułatwiających rozpoczęcie pracy z dwoma pierwszymi programami z przedstawionej tu listy.

Życzymy owocnej i przyjemnej analizy Państwa danych.

JMP w wersji językowej angielskiej na Windows/macOS

Logo

Program łączący profesjonalne analizy statystyczne z interaktywną wizualizacją.

Program oraz licencję przysługującą wszystkim studentom oraz pracownikom Uczelni można pobrać poprzez Zakładkę WISUS → Konto → Licencje programów → Platforma JMP.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie producenta, firmy SAS: https://www.jmp.com

Ważniejsze podstrony prowadzone przez JMP:

PQStat w wersji językowej polskiej/angielskiej na Windows
Logo

Szybki i prosty program statystyczny.

Program oraz licencję przysługującą wszystkim studentom oraz pracownikom Uczelni można pobrać poprzez Zakładkę WISUS → Konto → Licencje programów → PQStat.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie producenta https://pqstat.pl

Ważniejsze podstrony prowadzone przez PQStat:

Statistica w wersji językowej angielskiej/polskiej na Windows
Logo

Obejmuje pakiety statystyczne i data mining oraz korporacyjne platformy analityczne i big data.

Program oraz licencję przysługującą wszystkim studentom oraz pracownikom Uczelni można pobrać poprzez Zakładkę WISUS → Konto → Licencje programów → Statistica.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie producenta, firmy TIBCO Software Inc oraz na stronach StatSoft Polska: https://www.statsoft.pl

Ważniejsze podstrony związane z oprogramowaniem:

STATYSTYCZNE CZWARTKI

Katedra Informatyki i Statystyki prowadzi cykl spotkań na TEAMS pt. STATYSTYCZNE CZWARTKI, mających na celu zapoznanie z możliwościami i ograniczeniami, jakie dają Statistica, MedCalc, JMP i PQStat, pokazując realizację wybranych metod analizy danych.

Pierwsze spotkanie odbyło się w czwartek 1 grudnia o godz. 19:00-20:00 (45 min. + 15 min. na pytania).

Spotkania są nagrywane i możliwe do odtworzenia przez pracowników UMP w dogodnym terminie do końca roku akademickiego.

» Link do spotkań
» Nagrania
» Zaproszenie
» Harmonogram

Nie wyrażamy zgody na edycję, kopiowanie i rozpowszechnianie nagrań ze spotkań bez zgody UMP. Prosimy o uszanowanie tego.

Udział w spotkaniach oznacza zgodę na publikację tych nagrań przez UMP.

 

Osobny link do nagrań:

https://ump-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/statczw_ump_edu_pl/EiJxeW6PTdpNsTr1iPzO6LEBXDFIe8D3eg6-tCpIfna97Q?e=ckmCXN