Co nas czeka w nauce w 2024 roku?

Prof. Michał Nowicki - zdjęcie

Zgodnie z zapowiedzią JM Rektora UMP - prof. Andrzeja Tykarskiego, w 2024 roku będą kontynuowane zapoczątkowane w latach ubiegłych konkursy i systemy wsparcia dla naukowców w naszej Uczelni.

W pierwszych dniach stycznia na kontach jednostek pojawiła się zaliczka na prowadzenie badań naukowych w roku 2024. Zgodnie z algorytmem opracowanym w latach wcześniejszych, jest to 40% wartości dotacji, która była przyznana w ubiegłym roku. Pozostała kwota - wynikająca z aktywności naukowej jednostki (mierzonej liczbą i jakością publikacji oraz zdobytymi grantami) zostanie przelana na przełomie lutego i marca 2024 roku. Przypomnijmy, całkowita wartość wsparcia badań naukowych w ramach „dotacji statutowej” w skali całego Uniwersytetu to 4,6 mln zł.

Pamiętajmy również o tym, że niewykorzystane środki na naukę i dydaktykę w roku 2023, w pierwszych dniach nowego roku kalendarzowego „znikają” z kont jednostek, po to, aby na nie wrócić (najprawdopodobniej z końcem stycznia) po księgowym zamknięciu ubiegłego roku. Jeżeli ktokolwiek z Państwa miałby w tym obszarze pytania lub wątpliwości, proszę o bezpośredni kontakt na adres mnowicki@ump.edu.pl.

Z początkiem marca 2024 ogłoszony zostanie kolejny konkurs ProScience - zorientowany na zakup aparatury badawczej. Maksymalna wartość dofinansowania takiej aparatury z budżetu UMP to 300 tys. zł. Oczywiście, planowana do zakupu aparatura może być droższa, ale wynikająca z tego tytułu różnica musi być poniesiona przez aplikującą jednostkę lub konsorcjum jednostek ze środków własnych. Przypomnijmy również, że w dokumentacji aplikacyjnej najbardziej premiowanymi informacjami jest „jakość badań naukowych”, które można będzie prowadzić dzięki nabytej aparaturze oraz „unikalność samej aparatury”. Całkowity budżet konkursu ProScience w 2024 roku to 1,5 mln zł.

JM Rektor UMP przeznaczył również 1 mln zł na rozwój badań prowadzonych przez młodych naukowców w Szkole Doktorskiej UMP. Dzięki temu wsparciu, kolejny rok z rzędu, nasi doktoranci będą mogli się ubiegać o przyznanie „małych” i „dużych grantów badawczych” - w dużej mierze niezbędnych do realizacji prac badawczych w przewodzie doktorskim oraz odciążających budżety jednostek, w których nasi doktoranci swoje prace realizują.

Utrzymano również premie pieniężne dla naukowców publikujących w czasopismach posiadających punktację IF oraz punktację Ministerstwa Nauki. Wartość premii oblicza się z następującego wzoru „IF x 1500 zł x (punktacja ministerialna/100)”. Należy jednak pamiętać, że tak obliczona wysokość wsparcia brutto (przelewanego jako dodatek do wynagrodzenia) dotyczy tylko tych publikacji, których punktacja ministerialna jest ≥ 100, oraz w których reprezentowane są wszystkie trzy dyscypliny UMP (nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu), a także są obecni autorzy z zagranicy. W przeciwnym wypadku (brak reprezentacji wszystkich dyscyplin zgłoszonych w UMP lub współautorów z zagranicy) wysokość premii odpowiednio się obniża.

Dodatkowo, w dyspozycji Prorektora ds. Nauki oraz kanclerzy będą środki, które można przeznaczyć np. na dofinansowanie opłat publikacyjnych lub serwis aparatury badawczej.

Na koniec, dobra informacja dla osób, które planują prowadzenie badań w Uczelnianym Centrum Aparaturowym oraz Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej. Każde z tych centrów otrzyma w 2024 roku dofinansowanie w wysokości 1 mln zł, co pozwoli nie tylko na odpowiedni serwis aparaturowy oraz poszerzanie wachlarza oferowanych usług, ale również utrzymanie bezpłatnych analiz dla pracowników naszej Uczelni.

Aktualności

Repozytorium Otwartych Danych (RepOD)

23/10/2023

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z REPOZYTORIUM RepOD W ZAKRESIE GROMADZENIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH BADAWCZYCH.

Spotkanie informacyjne dot. naboru...

12/07/2024

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje spotkanie informacyjne dotyczące pierwszego naboru w wniosków w działaniu TEAM NET finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O środki w wysokości od ponad 8 mln zł do ponad 12 mln zł mogą się ubiegać konsorcja złożone z dwóch lub trzech zespołów badawczych z różnych organizacji badawczych w Polsce. Finansowanie można otrzymać na projekty dotyczące zdrowia, środowiska i przemysłu 4.0.

VIII Konferencja "Zwierzęta w...

09/07/2024

Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie zapraszają na VIII Konferencję "Zwierzęta w badaniach naukowych".

Dofinansowanie projektu w ramach...

09/07/2024

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Kierunek na UMP - program dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji”

KONKURS ABM/2024/02 – NABÓR...

08/07/2024

Agencja Badań Medycznych ogłosiła „Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze w obszarze onkologii” - zapraszamy do aplikowania w Konkursie.

DOFINANSOWANIE WYKŁADÓW OTWARTYCH...

27/06/2024

Urząd Miasta Poznania ogłosił możliwość kolejnego składnia wniosków o dofinansowanie wykładów otwartych światowej sławy naukowców, specjalistów i artystów w Poznaniu.

Zobacz więcej aktualności

Kontakt

Dział Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej
ul. Fredy 10
61-701 Poznań

Kierownik Działu
mgr Karolina Michalak
tel.: 61 854-60-54
e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl

Kierownik Sekcji
ds. Współpracy z Zagranicą

mgr Bożena Raducha
tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

Sekretariat Komisji Bioetycznej
ul. Bukowska 70
piętro I, pok. A204
mgr inż. Barbara Undrych
tel.: 61 854-62-51 lub 61 854-73-36
e-mail: bundrych@ump.edu.pl

» Więcej informacji kontaktowych

Twitter UMP

Twitter logo

Zobacz także