Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o nauce

Prof. Michał Nowicki - zdjęcie

Właśnie pod takim tytułem rozpoczął się cykl spotkań na platformie Teams, którego celem jest przybliżenie całej społeczności naszego Uniwersytetu szeroko rozumianych spraw naukowych. Spotkania mają miejsce w każdy trzeci czwartek miesiąca o godzinie 12.00.

Spotkania mają charakter otwarty. Uczestniczyć w nich mogą zarówno pracownicy naukowi, dydaktyczni jak i pracownicy administracji. Podobnie jak doktoranci i studenci. Celem spotkań jest usprawnienie przepływu informacji w zakresie podejmowanych w UMP działań naukowych i współpracy międzynarodowej, wyjaśnianie niejasności oraz wypracowanie najbardziej optymalnego schematu zarządzania nauką w naszej Uczelni. W czasie ostatniego spotkania, które miało miejsce w czwartek 18 listopada, w głównej mierze dyskutowano nad zasadami i sposobami finansowania obowiązkowych ubezpieczeń eksperymentów leczniczych i badawczych. O ile sama idea konieczności ubezpieczenia ww. eksperymentów nie budzi wątpliwości, o tyle niepokojem może napawać konieczność wniesienia opłaty ze środków przeznaczonych jednostkom organizacyjnym UMP na naukę. Ustalono, że w przypadku, gdy badacz nie jest w stanie zabezpieczyć środków finansowych na ten cel (brak środków w budżecie jednostki, brak grantów), opłata ta zostanie pokryta z rezerwy pozostającej w mojej dyspozycji. Kolejne spotkanie na platformie Teams już 16 grudnia. Dołączyć można klikając w ten link.

Kontynuowane są również prace nad uaktualnieniem zasobów znajdujących na anglojęzycznej stronie UMP. Zgodnie z pierwotnym założeniem, strona ta ma być zachętą do nawiązywania współpracy z naszą Uczelnią przez zagraniczne instytucje i podmioty. W nowych zakładkach podano informacje na temat struktury naszego Uniwersytetu, przedstawiono możliwości zatrudniania osób z zagranicy, a także dołożono zakładkę dotyczącą możliwości nawiązywania współpracy z zagranicą. I właśnie do czynnego zaangażowania się w redagowanie tej zakładki oraz publikowanie najbardziej aktualnych informacji o prowadzonych badaniach zachęcamy całą naszą społeczność. Osoby zainteresowane uzupełnieniem danych na stronie o nowe informacje są proszone o bezpośredni kontakt z p. mgr Bożeną Raduchą - kierownik Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą.

Aktualności

OPUS 22, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3 -...

15/10/2021

Informujemy, że wewnętrzny termin UMP na składanie wniosków w konkursach OPUS 22, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3 mija 07.12.2021 r. Dostarczenie wniosku po ww. terminie nie gwarantuje jego wysłania do NCN.

Komunikat z 30 listopada 2021 r. o...

08/12/2021

Komunikat z 30 listopada 2021 r. o zamknięciu programu A OA Elsevier

Ponad 5 mln zł na badania podstawowe!

08/12/2021

Z satysfakcją informujemy, że między 8. a 30. listopada br. otrzymaliśmy aż 21 pozytywnych decyzji w sprawie przyznania środków finansowych na realizację niżej wymienionych projektów badawczych i pojedynczych działań naukowych, które będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Kolejne Miniatury będą realizowane...

18/11/2021

Z przyjemnością informujemy, że do grona osób realizujących pojedyncze działania naukowe finansowane przez NCN w ramach konkursu MINIATURA 5 dołączy czterech badaczy z naszego Uniwersytetu.

Konkurs na stanowisko...

15/11/2021

Kierownik Projektu ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty-magistranta w ramach projektu pt. Indywidualna odpowiedź biologiczna guza w raku piersi na promieniowanie protonowe w zależności od czynników molekularnych i mikrośrodowiska (Individual biological response of breast cancer tumours to proton irradiation in correlation with molecular and microenvironmental factors) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Szkolenie NCN dla wnioskodawców

12/11/2021

Zapraszamy do udziału w szkoleniu osoby zainteresowane złożeniem wniosku w aktualnych konkursach NCN.

Zobacz więcej aktualności

Kontakt

Dział Nauki, Zarządzania Projektami
i Współpracy z Zagranicą

ul. Fredy 10
61-701 Poznań

Kierownik Działu
mgr Karolina Michalak
tel.: 61 854-60-54
e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl

Kierownik Sekcji
ds. Współpracy z Zagranicą

mgr Bożena Raducha
tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

Sekretariat Komisji Bioetycznej
ul. Bukowska 70
piętro I, pok. A204
mgr inż. Barbara Undrych
tel.: 61 854-62-51 lub 61 854-73-36
e-mail: bundrych@ump.edu.pl

» Więcej informacji kontaktowych

Kontakt

Twitter logo

Zobacz także