Współpraca z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN

Prof. Michał Nowicki - zdjęcie

Zapraszam do zapoznania się z poniższą ofertą współpracy (skierowaną wyłącznie do pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) przygotowaną przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Zacznijmy od tego, że dla postronnego obserwatora nazwa tego instytutu naukowego PAN jest myląca. Wskazywać ona może bowiem na profil naukowy, który jest niezwykle odległy dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tymczasem, Instytut Chemii Bioorganicznej (IChB) PAN jest jedną z najlepiej w Polsce wyposażonych placówek badawczych, oferującą współpracę naukową w obszarze kardiologii, onkologii, genetyki, współczesnych metod obrazowania w medycynie oraz farmacji.

Ale, po kolei.

Aż do końca 2023 roku IChB oferuje naszym pracownikom możliwość realizacji całkowicie bezpłatnych badań naukowych oraz prac B+R w następujących projektach.

1. Platforma do zbierania danych medycznych (dodajmy - jakichkolwiek danych medycznych) od chorych z jakimkolwiek rozpoznaniem chorób układu krążenia i/lub chorób nowotworowych (w tym - nowotworów łagodnych). Platforma ta, oparta o wykorzystanie super nowoczesnych komputerów oraz narzędzi sztucznej inteligencji, po zasileniu ww. danymi, daje możliwość poszukiwania i identyfikowania nowych zależności i związków przyczynowo-skutkowych, które do tej pory nie zostały odkryte. Jest to zatem możliwość wyniesienia na zupełnie nowy poziom prac badawczych prowadzonych w naszych klinikach kardiologicznych oraz jednostkach zajmujących się profilaktyką, diagnostyką, monitorowaniem i leczeniem chorych z rozpoznaniem nowotworów. Nie zapominajmy, że w działaniach tych mogą również uczestniczyć nasze jednostki teoretyczne.
2. Genomiczna Mapa Polski - to z kolei działanie, które daje unikalną możliwość odczytania całkowitych genomów chorych z rozpoznaniami, jak w punkcie powyżej. Uzupełnijmy, że to nie tylko możliwość odczytania sekwencji nukleotydów, ale również - w oparciu o zaawansowane narzędzia bioinformatyczne – identyfikacji być może nowych mutacji.
3. Analiza obrazów biomedycznych - co istotne - jakichkolwiek obrazów! To nie tylko radiologia, ale również histologia, patomorfologia, dermatologia, okulistyka i wszystkie te dziedziny, gdzie posługujemy się obrazem. Aparatura będąca w posiadaniu IChB zwyczajnie czeka na nakarmienie dokumentacją obrazową. A potencjalnych wzorców będzie już się doszukiwała sama.
4. EU-OpenScreen to natomiast oferta przygotowana dla naszych farmaceutów. W jej ramach mamy - również do końca 2023 roku - bezpłatny dostęp dla biblioteki związków chemicznych o potencjalnych właściwościach leczniczych. Nic, tylko szukać, badać i publikować.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o bezpośredni kontakt z p. dyr. IChB - prof. Markiem Figlerowiczem (m.figlerowicz@ibch.poznan.pl; marekf@ibch.poznan.pl).

Aktualności

TOPIC - projekt szyty na miarę. Jak...

01/02/2023

Serdecznie zapraszamy osoby zaangażowane w pozyskiwanie środków z Programu Horyzont EUROPA do udziału w warsztatach, opartych na analizie dokumentacji konkursowej.

Nagroda Naukowa Miasta Poznania oraz...

01/02/2023

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w konkursie o przyznawaną corocznie Nagrodę Naukową Miasta Poznania oraz stypendia naukowe Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.

Konkurs na stanowisko...

30/01/2023

Kierownik projektu pt. „Próba zrozumienia podłoża molekularnego strukturalnych wad kostnych kręgosłupa u człowieka” ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta.

Uczelniane Centrum Aparaturowe

30/01/2023

Uczelniane Centrum Aparaturowe – Jesteśmy, aby pomagać!

Szansa na międzynarodowe granty i...

26/01/2023

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dzięki współpracy z wieloma zagranicznymi podmiotami, otwiera dla polskich przedsiębiorców szanse na międzynarodowe granty i współpracę badawczą z partnerami z zagranicy. W materiale prezentujemy szereg konkursów, w których obecnie prowadzone są nabory wniosków.

Tematy nowych konkursów na projekty...

25/01/2023

Partnerstwo europejskie Clean Hydrogen JU opublikowało 26 nowych konkursów na projekty naukowe na łączną kwotę 195 mln euro. Zainteresowani będą mogli składać wnioski na portalu Funding & Tender Opportunities od 31 stycznia 2023 do 18 kwietnia 2023.

Zobacz więcej aktualności

Kontakt

Dział Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej
ul. Fredy 10
61-701 Poznań

Kierownik Działu
mgr Karolina Michalak
tel.: 61 854-60-54
e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl

Kierownik Sekcji
ds. Współpracy z Zagranicą

mgr Bożena Raducha
tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

Sekretariat Komisji Bioetycznej
ul. Bukowska 70
piętro I, pok. A204
mgr inż. Barbara Undrych
tel.: 61 854-62-51 lub 61 854-73-36
e-mail: bundrych@ump.edu.pl

» Więcej informacji kontaktowych

Twitter UMP

Twitter logo

Zobacz także