Dział Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej

Dział Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Kierownik Działu
mgr Karolina Michalak
tel.: 61 854-60-54
e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl

mgr Paula Chwiej
tel. 61 854-62-94
e-mail:  pchwiej@ump.edu.pl

mgr Aleksandra Lewandowska
tel. 61 854-60-33
e-mail:  a.lewandowska@ump.edu.pl

mgr Paulina Kobelska
tel.: 61 854-61-04
e-mail: pkobelska@ump.edu.pl

mgr Patrycja Makowska
tel.: 61 854-60-33
e-mail: makowska@ump.edu.pl
(urlop wychowawczy)

mgr Natalia Kuźniak
tel.: 61 854-60-41
e-mail: nkuzniak@ump.edu.pl

mgr Dorota Maciejewska
tel.: 61 854-62-91
e-mail: dmaciejewska@ump.edu.pl


Sekcja ds. Współpracy Międzynarodowej

Kierownik Sekcji
mgr Bożena Raducha
tel. 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Piórkowska
tel. 61 854-62-50
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl

mgr Magdalena Rolska
tel. 61 854-60-34
e-mail: mrolska@ump.edu.pl