Aktualności

Repozytorium Otwartych Danych (RepOD)

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z REPOZYTORIUM RepOD W ZAKRESIE GROMADZENIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH BADAWCZYCH.

Spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków w działaniu TEAM NET FENG Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje spotkanie informacyjne dotyczące pierwszego naboru w wniosków w działaniu TEAM NET finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O środki w wysokości od ponad 8 mln zł do ponad 12 mln zł mogą się ubiegać konsorcja złożone z dwóch lub trzech zespołów badawczych z różnych organizacji badawczych w Polsce. Finansowanie można otrzymać na projekty dotyczące zdrowia, środowiska i przemysłu 4.0.

VIII Konferencja "Zwierzęta w badaniach naukowych"

Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie zapraszają na VIII Konferencję "Zwierzęta w badaniach naukowych".

Dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Kierunek na UMP - program dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji”

Archiwum

Kategorie