Aktualności

SONATA BIS 12 i MAESTRO 14 - wewnętrzny termin UMP na składanie wniosków

Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS, w których można składać wnioski o finansowa-nie pionierskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz projektów mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Do rozdania jest 140 mln zł.

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik Projektu badawczego nr 2021/43/B/NZ7/02476 pt.: "Emitujące światło, dostarczające tlen, ukierunkowane na komórki nowotworowe nośniki fotosensybilizatorów dedykowanych do terapii fotodynamicznej głęboko umiejscowionych guzów nowotworowych", prof. dr hab. Marek Murias, ogłasza nabór na stanowisko stypendysta-doktorant na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

PRELUDIUM BIS 3 - konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta

Kierownik Projektu badawczego pt.: „Charakterystyka astmy wczesnodziecięcej oraz endotypów astmy związanych z alergią IgE-zależną z wykorzystaniem zintegrowanych strategii klinicznych, metabolomicznych i proteomicznych” prof. dr hab. Jan Matysiak ogłasza nabór na stanowisko doktorant-uczestnik szkoły doktorskiej

Granty ERC: jak złożyć wniosek w najbliższych konkursach?

Zapraszamy na szkolenie odnośnie składania wniosków w najbliższych konkursach na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), które odbędzie się 28 lipca 2022 w godzinach 10:00-13:00.

Archiwum

Kategorie