< Cofnij

DOFINANSOWANIE WYKŁADÓW OTWARTYCH WYBITNYCH NAUKOWCÓW I SPECJALISTÓW

Urząd Miasta Poznania ogłosił możliwość kolejnego składnia wniosków o dofinansowanie  wykładów otwartych światowej sławy naukowców, specjalistów i artystów w Poznaniu.

Wnioski winny dotyczyć wykładów popularnonaukowych dla szerokiej publiczności, planowanych w miesiącach wrzesień– grudzień 2024 r.

Dofinansowanie dotyczy kosztów hotelu, podróży, pobytu gościa.  Jednym z głównych kryteriów przy ocenie wniosków są osiągnięcia naukowe lub artystyczne zaproszonego gościa, UM Poznania  zależy  na organizacji wykładów najwybitniejszych postaci świata nauki i sztuki, które będą stanowić wydarzenie o potencjale promocyjnym nie tylko dla środowiska akademickiego, ale także dla całego miasta. Celem projektu nie jest dofinansowanie wizyt naukowców przyjeżdżających do Poznania w ramach konferencji organizowanych przez uczelnie.

WNIOSEK o finansowanie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24.07.2024  r. Wypełnione wnioski zgłoszeniowe  w wersji WORD należy przesłać na adres (mrolska@ump.edu.pl) i pocztą tradycyjną (wnioski  papierowe muszą być podpisane przez kierownika jednostki lub osobę go zastępującą).

Informacji udzielają pracownicy  Sekcji Współpracy Międzynarodowej: Magdalena Rolska tel. 061 8546034 i Bożena Raducha tel. 061 8546036.