< Cofnij

Repozytorium Otwartych Danych (RepOD)

 

Udostępnianie danych badawczych staje się coraz powszechniejszą praktyką w Polsce i na świecie.  Choć w większości przypadków jest ono nadal dobrowolne, a decyzję o udostępnieniu danych bądź nie podejmuje badacz/ka, to coraz częściej instytucje finansujące badania udostępnienie danych badawczych przez beneficjentów grantów czynią kwestą obligatoryjną.  

UMP jest w trakcie realizacji/finalizacji umowy z Politechniką Gdańską na korzystanie z platformy Most Wiedzy, na której deponowane i udostępniane w otwartym dostępie będą zarówno publikacje naukowe, jak i dane badawcze naukowczyń i naukowców z UMP, a pomocą w weryfikacji danych badawczych przed ich udostepnieniem służyć będą wykwalifikowani Data Stewardzi.

Do momentu finalizacji umowy naukowczynie i naukowcy z UMP, którzy zobligowani umową grantową lub z własnej inicjatywy chcieliby udostępnić swoje dane badawcze, mogą to zrobić w jednym z ogólnodostępnych, otwartych repozytoriów.

Jednym z repozytoriów, którego możliwości warto rozważyć, jest Repozytorium Otwartych Danych (RepOD). Jest to pierwsze polskie repozytorium otwartych danych badawczych, działające od 2015 roku, prowadzone przez zespół Platformy Otwartej Nauki Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Każdy zdeponowany w repozytorium zbiór danych opatrzony zostaje unikalnym numerem DOI, a korzystanie z repozytorium nie wiąże się z żadnymi kosztami dla użytkownika końcowego.

https://repod.icm.edu.pl/

Tutaj znajduje się instrukcja korzystania z repozytorium RepOD w zakresie gromadzenia i udostępniania danych badawczych. Więcej informacji na temat użytkowania repozytorium RepOD, np. wyszukiwania lub wykorzystywania danych badawczych innych użytkowników, można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://repod.icm.edu.pl/guides/pl/4.11/user/dataverse-management.html#