HR Excellence in Research

Logo

W elitarnym gronie

15 kwietnia 2022 r. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dołączył do grona jednostek odznaczonych prestiżowym logo HR Excellence in Research. Niezależni eksperci Komisji Europejskiej docenili skuteczne wdrażanie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania w procesie rekrutacji nowych pracowników. 

Przyznanie wyróżnienia jest efektem prawie trzyletnich starań i pracy 26-osobowego zespołu pracowników UMP, kierowanego przez prof. dra hab. Dariusza Iżyckiego i prof. dra hab. Bartłomieja Perka, przy koordynacji prof. dra hab. Michała Nowickiego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. 

Obecność w tak elitarnym gronie odzwierciedla nasze zaangażowanie w ciągłe doskonalenie polityki kadrowej, daje ogromną satysfakcję oraz, co niesłychanie istotne, zwiększa szanse Uniwersytetu w aplikowaniu o granty w krajowych i zagranicznych instytucjach.

 


Wniosek o nadanie wyróżnienia "HR Excellence in Research"

Z przyjemnością informujemy, że złożyliśmy do Komisji Europejskiej niezbędne dokumenty o nadanie naszej Uczelni wyróżnienia "HR Excellence in Research". Tym samym zobowiązaliśmy się do wdrożenia zasad Europejskiej Karta Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Bazą złożonych dokumentów była ocena obecnie panujących zasad dotyczących zatrudniania i rozwoju kariery naszych pracowników w oparciu o ankietę, którą w ubiegłym roku mogliście Państwo wypełnić w formie on-line. Tak zebrane informacje posłużyły do opracowania dokumentu, w którym wskazaliśmy nasze słabe i mocne strony oraz opisaliśmy w jaki sposób ulepszymy nasze procedury.

Liczymy bardzo na pozytywną ocenę naszego wniosku, ponieważ wyróżnienie naszej Uczelni przez Komisję Europejską nadaniem znaku "HR Excellence in Research" będzie potwierdzeniem, iż znajdujemy się w elitarnym gronie 87 polskich instytucji, które skutecznie wdrażają zasady Karty i Kodeksu.


Dokumenty:
» Wniosek o nadanie Uczelni wyróżnienia "HR Excellence in Research”
» HRS4R Plan Działania na lata 2021-2023
» Zarządzenie nr 73/2019 Rektora z dnia 7 października 2019 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

» Polityka rekrutacyjna na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP)

» Minimalne wymogi osiągnięcia naukowego i dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w UMP

» Zasady postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego w UMP

» Minimalne wymogi osiągnięcia naukowego i dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora w UMP

» Zasady postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w UMP