< Cofnij

Stypendium UMP dla pracowników naukowych z Ukrainy.

Stypendium UMP dla pracowników naukowych z Ukrainy.

 

Wniosek
Zarządzenie Nr 68/22 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Regulation No. 68/22 of 28 April 2022 on establishing the Regulations of Poznan University of Medical Sciences scholarship for researchers from Ukraine

Załącznik nr 1 do Regulaminu Stypendium Uniwersytetu Medyczneg Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dla pracowników naukowych z Ukrainy

Appendix No. 1 to the Regulations of Poznan University of Medical Sciences scholarship for researchers from Ukraine

Załącznik do zarządzenia Nr 68/22 Rektora UMP z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Appendix to PUMS Rector’s Regulation No. 68/22 of 28 April 2022